Skip to content

Buddhism and the Economy (in Hungarian)

    A Tan Kapuja Buddhista Főiskola “Buddhizmus és gazdaság” címmel új, hat részes sorozatot rendez 2021. május és május 13. között. Az előadásokat a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjának munkatársai, Zsolnai László, egyetemi tanár, Kovács Gábor egyetemi adjunktus, és Ócsai András egyetemi adjunktus tartják.

    Buddhism and the Economy (in Hungarian)

    Az előadássorozat áttekintést nyújt a a buddhizmus és gazdaság problematikájáról, és megmutatja azokat a gazdasági modelleket, amelyek a buddhista spirituális és etikai értékeket valósítják meg buddhista és nem-buddhista kulturális környezetben. Az egyes előadások a következő témaköröket tárgyalják:  az éntelenség és a buddhista etikai alapelvek megjelenése a gazdaságban,  a buddhista közgazdaságtan elméletei (Schumacher, Payutto, Clair Brown), a buddhista fogyasztás jellemzői (tudatosság, erőszakmentesség, résztvét), buddhista vállalkozások világszerte (Greystone Bakery, Patagonia, Green Monday, Loden Enterprises), az Össznemzeti Boldogság (Gross National Happiness) koncepciója Bhutánban és más oszágokban, buddhista működési modellek fejlesztése és megvalósítása.

    A sorozat programja a következő: